Výchovný rez

Zakladací rez mladého stromu za účelom zapestovania jeho koruny. Cieľom je založenie tvarovo charakteristickej koruny pre daný druh či kultivar a prispôsobenie jeho funkčným požiadavkám na stanovišti (napr. úprava podchodnej alebo podjazdnej výšky, redukcia koruny smerom k budovám alebo iným prekážkam). A to všetko tak, aby bol mladý jedinec čo najlepšie pripravený pre obdobie plnej funkčnosti.

Zdravotný rez

Komplexný udržovací rez s cieľom udržať strom čo najdlhšie vo fáze plnej funkčnosti. Odstraňujú sa predovšetkým odumreté vetvy so zníženou vitalitou, nevhodné z hľadiska architektúry koruny stromu, križujúce sa, súbežne rastúce vetvy, infikované chorobami či napadnuté škodcami alebo inak rizikové. A to všetko pri zachovaní charakteristického vzhľadu koruny daného druhu stromu.

Bezpečnostný rez

Udržovací rez zameraný iba na zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti ošetrovaného jedinca. Cieľom zásahu je bezpečný strom, ktorý neohrozuje svoje okolie (zdravie osôb či majetok). Z koruny odstraňujeme silné odumreté konáre a ďalej vetvy, pri ktorých bezprostredne hrozí odlomenie (vetvy s priemerom nad 50 mm).

Redukčný rez

Rez zmenšujúci objem koruny, ktorý tiež zahrňuje rez zdravotný alebo základný zdravotný. Pri obvodovej redukcii sa zmenšuje náporová plocha voči vetru z dôvodu stabilizácie stromu. Pri skrátení dochádza k hlbokému rezu kostrových vetví a je možné ho realizovať výhradne pri krátkovekých drevinách s výbornou schopnosťou kmeňu tvoriť nové mladé výhony (napr. vŕby, topole).

Tvarovacie rezy

Špeciálne rezy, ktorých účelom je pravidelná redukcia celého objemu sekundárnej koruny. Ide o intenzívne spôsoby ošetrovania stromov s cieľom trvale zmeniť tvar ich korún (estetické alebo prevádzkové dôvody).

Ukážky nesprávnych rezov

Tu sú ukážky toho, ako rez nemá vyzerať. Strom sa len ťažko lieči a je vystavený zbytočnému riziku napadnutia rôznymi drevokaznými hubami.

viac



Články

Rýchly kontakt

TreeWork

Severná 3897/9
036 01 Martin
tel.: +421 907 460 284
treework@treework.sk