Služby

Naše služby

 • Výsadba stromov
 • Kotvenie stromov
 • Zabezpečenie korún stromov arboristickými viazaniami
 • Inštalácie protikoreňových systémov

Rezy stromov

 • Výchovný rez
 • Bezpečnostné rezy
 • Zdravotné rezy
 • Redukčné rezy
 • Špeciálne rezy
 • Bezpečnostné väzby

Rezy sú preventívne opatrenia, ktoré zamedzujú vznik možných problémov pri stromoch, prípadne sa sústreďujú na špecifické problémy a ich riešenie (bezpečnosť, zdravotný stav, správny rast koruny a pod.). Arborista pri výkonávaní rezov využíva špeciálnu stromolezeckú techniku, ktorá nepoškodzuje strom.

Výruby stromov

 • Odstraňovanie náletových porastov
 • Výruby v stiesnených podmienkach (cintoríny, obytné zóny)
 • Kalamitné zásahy
 • Odstraňovanie pňov
 • Odvoz dreva
 • Štiepkovanie haluziny

Výruby stromov v stiesnených podmienkach vykonávame výlučne stromolezeckou technikou. Na žiadosť zákazníka je možné zabezpečiť vysokozdvižnú plošinu alebo žeriav.


Články

Rýchly kontakt

TreeWork

Severná 3897/9
036 01 Martin
tel.: +421 907 460 284
treework@treework.sk